Υπηρεσίες

Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι η ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας σε όλους τους τομείς μιας επιχείρησης, αλλάζοντας ουσιαστικά τον τρόπο λειτουργίας της προκειμένου να προσφέρει αξία στους πελάτες. Η δημιουργία ψηφιακών οδών περάτωσης των διαδικασιών που εφαρμόζονται στην καθημερινή παραγωγική διαδικασία όποια μορφή και αν έχει αυτή, αλλά και ψηφιοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών που διαθέτει ένας οργανισμός. Ο όρος ψηφιακός μετασχηματισμός περιλαμβάνει όλες τις αλλαγές που υιοθετεί μια επιχείρηση για να αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματα που της προσφέρουν το διαδίκτυο, τα ψηφιακά μέσα και οι νέες τεχνολογίες. Η μετάβαση και το πέρασμα από τους παραδοσιακούς τρόπους καθημερινής λειτουργίας και επίλυσης προβλημάτων στις νέες τακτικές οι οποίες εμπεριέχουν την χρήση τεχνολογικών εργαλείων και εφαρμογών.

Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Ολοκληρωμένη λύση (Hardware & Software) με τη χρήση του Διαδικτύου των πραγμάτων (IoT), με μεγάλη γκάμα υποστηριζόμενων πρωτοκόλλων για την εκμετάλλευση και τη χρήση δεδομένων, σε πραγματικό χρόνο.

Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Hardware

Ο SensIoT DT gateway διατίθεται σε 2 διαφορετικές εκδόσεις.

Δυνατότητες

Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Software

Ο SensIoT DT Dashboard είναι συνοδευτικό πακέτο στα πλαίσια του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Οφέλη του μετασχηματισμού:

Υπηρεσίες

Σχεδιασμός Υλικού Και Πρωτότυπα

Υπηρεσίες

Ολοκληρωμένες Λύσεις IoT

X